Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Разплащателна сметка за юридически лица в BGN / €

9 Поръчки Престижбанк ОТКРИВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ В ЛЕВА И ЕВРО

За откриване на сметка в BGN 50.00

За откриване на сметка в € 75.00

Откриване BGN 10.00/€ 5.00

Поддържане и обслужване BGN 14.00/€ 7.00

Закриване BGN 30.00/€ 15.00