Разплащанията на ТФ ФЕСТ 2022

публикувана на: 20.04.2022 16:54

РАЗПЛАЩАНИЯТА НА ХХV МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (УП) ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА.

РАЗПЛАЩАНИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ – С ДЕБИТНА КАРТА ИЛИ С БАНКОВ ПРЕВОД ПРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕРНЕТ-БАНКИРАНЕ.

СДЕЛКИ МЕЖДУ УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фирмата-купувач е задължена ВЕДНАГА да извърши ПЛАЩАНЕТО С БАНКОВ ПРЕВОД от РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СИ СМЕТКА ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ НА БУКТБАНК.

ПОКУПКИ ОТ ПОСЕТИТЕЛИ

Учебните предприятия правят ОПИСИ НА ПРОДАЖБИТЕ, заплатени от посетителите с дебитни карти и ги отразяват като приход в касата на предприятието. Формулярът „Опис на продажбите на ТФ ФЕСТ 2022“ е публикуван на интернет страницата на Центъра на УТФ www.buct.org и на интернет страницата на ТФ ФЕСТ 2022 https://2022.tffest.bg

Сумата от осъществените продажби може да бъде внесена още по време на изложението в разплащателна сметка на фирмата в БУКТБАНК. Вноските се правят с коректно попълнен документ „вносна бележка“, придружен с описа за извършените продажби, изпратени на имейл buctbank@buct.org.

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТ ПАНАИРНИ ДЕБИТНИ КАРТИ. Те извършват покупки САМО от своите лични сметки в БУКТБАНК.

 

ОПИС НА ПРОДАЖБИТЕ

ПРОГРАМАТА НА ТФ ФЕСТ

публикувана на: 20.04.2022 16:01 / обновена на: 20.04.2022 19:12

Във връзка с осигуряването на достъп на участниците до онлайн средата за провеждане на Панаира (Discord) на имейлите на ръководителите на УТФ е изпратен линк към регистрационна форма, която трябва да бъде попълнена преди 23:59 ч. на 15.04.2022 г.

 Ръководителите на УТФ са поканени на обучение за работа в онлайн средата за провеждане на Панаира (Discord) в Zoom на 14.04 от 13.00 ч., като линкът е изпратен на имейлите им.

ТФ ФЕСТ 2022

публикувана на: 11.02.2022 19:03 / обновена на: 21.02.2022 17:18

Двадесет и петото издание на Международния панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ „Млад предприемач” ще се проведе онлайн от 27 до 29 април 2022 година.

За участие в ТФ ФЕСТ 2022 могат да се регистрират всички български УТФ, които към 28.02.2022 г. са се вписали успешно в Агенция по вписванията на ЦУТФ и са си открили банкова сметка в БУКТБАНК.

Регистрация за участие можете да направите на интернет страницата на ТФ ФЕСТ – https://2022.tffest.bg.

Срокът за регистрация на изложителите е 15.03.2022 година. Изложители могат да бъдат само учебни фирми.