Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

"Сигурност и бъдеще"

33 Поръчки НТГ БАНК Пакети

Пакетът "Сигурност и бъдеще" се отнася за ипотечен кредит. 

Пакетът може да се закупи при кандидатстване за ипотечен кредит, като целта е да се включат максимално много продукти на възможно най-ниска цена. 

Застраховка “Сигурно пътуване”

40 Поръчки НТГ БАНК Застраховки

Застраховка “Сигурно пътуване”

Застрахователни покрития, осигуряващи обезщетение при настъпване на застрахователно събитие, като например спешно болнично лечение, спешно стоматологично лечение или отмяна на пътуване

Възможност за допълнителна конфигурация на продукта преди подписване на договора

Застраховка “Здраве и живот”

27 Поръчки НТГ БАНК Застраховки

Застраховка "Здраве и живот"

Възможност за допълнителна конфигурация на продукта преди подписване на договора

Застрахователно обещетение при настъпване на покрит от полицата риск

Възможност за покупка изцяло онлайн