Конкурси

 

КОНКУРСИ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 

НАГРАДИТЕ НА ТФ ФЕСТ 2022

 

УЧЕНИЧЕСКА АКАДЕМИЯ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2022