Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Спанак

6 Поръчки Бест Аквафарм Зеленчуци

Всички естествени източници на торове са от рибните отпадъци. Не се употребяват изкуствено произведени торове. Продуктът не съдържа пестициди и хербициди. 

Зелен лук

5 Поръчки Бест Аквафарм Зеленчуци

Всички естествени източници на торове са от рибните отпадъци. Не се употребяват изкуствено произведени торове. Продуктът не съдържа пестициди и хербициди. 

Червен лук

3 Поръчки Бест Аквафарм Зеленчуци

Всички естествени източници на торове са от рибните отпадъци. Не се употребяват изкуствено произведени торове. Продуктът не съдържа пестициди и хербициди.

Пъпеш

5 Поръчки Бест Аквафарм Плодове

Всички естествени източници на торове са от рибните отпадъци. Не се употребяват изкуствено произведени торове. Продуктът не съдържа пестициди и хербициди. 

Боровинки

11 Поръчки Бест Аквафарм Плодове

Всички естествени източници на торове са от рибните отпадъци. Не се употребяват изкуствено произведени торове. Продуктът не съдържа пестициди и хербициди. Рибите не съдържат хормони на растежа и антибиотици.

Костур

17 Поръчки Бест Аквафарм Риба

Сладководна риба отглеждана в аквапонична система с екологична технология, която не съдържа хормона на растежа и антибиотици.