Тренировъчните фирми не оперират с реални пари и стоки! Поръчаните стоки няма да получите реално. Плащането се извършва с виртуални пари от панаирна дебитна карта.

Leaderboard

0 Поръчки Експо Реклами

Тази реклама е разположена най-отгоре на началната страница на нашият електронен вестник. Това е най-големият размер, който  може да бъде поръчан.